EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Poznań: Odbył się zjazd Inicjatywy Pracowniczej

W sobotę 14 marca odbył się zjazd Inicjatywy Pracowniczej, w którym wzięło udział ponad 40 delegatów i gości. Obradowano w zakładach Cegielskiego.  Podczas spotkania przyjęto szereg ważnych dokumentów i uchwał oraz wybrano nową Komisję Krajową.

 Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy.  Odchodząca Komisja Krajowa przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności za lata 2007-2008, które zostało przyjęte, a członkom KK i Krajowej Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zmian statutowych. Wprowadzono m.in. ograniczenie liczby kadencji członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wprowadzono statutowy zakaz łączenia tych funkcji z przynależnością do partii politycznych, a także z kandydowaniem do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i na Prezydenta RP.  Wprowadzono jasną zasadę możliwości odwołania z funkcji związkowej, która do tej pory w Statucie nie była wyraźnie wyrażona. Zniesiono funkcję Przewodniczącego Związku, wcześniej narzuconą przez Sąd Rejestrowy i wprowadzono kolegialny charakter Komisji Krajowej.

Zjazd IP przyjął także Deklarację Ideową i Programową Inicjatywy Pracowniczej, która niebawem będzie dostępna na naszych stronach.

Wybrano nową Komisję Krajową w skład której weszli: Jacek Rosołowski (Kostrzyn n/Odrą), Łukasz Pieczara (Łódź), Piotr Krzyżaniak (Zielona Góra), Bartosz Kantorczyk (Gdańsk), Andrzej Kliś (Bielsko-Biała), Piotr Zgrajek (Poznań), Jarosław Urbański (Poznań). Do Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli: Maciej Hojak (Poznań), Eugeniusz Poczta (Poznań), Tomasz Radecki (Częstochowa).

Przedstawiono i przedyskutowano wyniki Ankiety związkowej (niebawem ją opublikujemy na stronach). Zadecydowano o dalszym kierunku rozwoju związku i kilku technicznych rozwiązaniach dotyczących m.in. obsługi prawnej, wzrostu liczebności szeregów IP, strategii postępowania w przypadku zwolnień. Opowiedziano się za poparciem demonstracji w Warszawie w dniu 26 marca, w Łodzi w dniu 3 kwietnia, w Brodnicy w dniu 16 kwietnia i w Gdańsku w dniu 4 czerwca.

W czasie trwania zjazdu i po nim, dyskutowano także kwestie dotyczące organizowania pracowników czasowych (prekariat) i problem współudziału IP w kampanii na rzecz pracowników czasowych zainicjowanej przez Lewicową Alternatywę, które przedstawiciel był obecny na zjeździe.

Jednodniowy zjazd można uznać za udany i sprawienie przeprowadzony.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.