EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Nasza Strategia Działania

Nasza Strategia Działania

Załącznik do Uchwały nr 13/2015 IX Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” z dn. 14 marca 2015 r.

OZZ IP jest związkiem mającym na celu z jednej strony obronę bieżących interesów i praw pracowników i pracownic, a z drugiej – zmianę społeczną zmierzającą w kierunku zniesienia wyzysku i demokratyzacji procesów gospodarczych.


Forma prawna związku zawodowego i ustawowe uprawnienia komisji zakładowych i międzyzakładowych traktujemy wyłącznie jako narzędzia dla wszystkich pracowników z danego zakładu, branży, regionu czy kraju – nie są one jedyną podstawą naszego działania i nie powinny go ograniczać. Ważniejsze od przepisów są dla nas wartości solidarności pracowniczej.

Chcemy tworzyć bojową i demokratyczną alternatywę dla pozostałych, często zbiurokratyzowanych i bezsilnych związków zawodowych, z tych powodów:

(1)    nie korzystamy z pełnych etatów na poziomie zakładowym – „godziny związkowe” dla zarządu powinny być równo dzielone pomiędzy poszczególne osoby z prezydium tak, aby członkowie i członkinie zarządów nie stawali się biurokratami, którzy i które tracą kontakt z miejscem pracy.
 
(2)    „godziny związkowe” powinny być wykorzystywane wyłącznie na pracę dla związku – osoby z nich korzystające powinny przedstawiać Ogólnemu Zebraniu Członków i Członkiń rozliczenie czasu pracy podczas „godzin związkowych”, a Zebranie powinno ustalić, jakie działania powinny być wykonywane podczas „godzin związkowych”.

(3)    Ogólne Zebranie Członków i Członkiń danej komisji określa jakie funkcje (i związane z nimi zadania i kompetencje) sprawują osoby wchodzące w skład prezydium, w granicach określonych przez statut.


Popieramy i aktywnie wspieramy protesty pracownicze – nawet te, które nie w pełni wypełniają wymogi ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (zbyt restrykcyjnej i ograniczającej pod wieloma względami pracowników i pracownice).

Podstawą naszych działań jest solidarność całej klasy pracującej – aktywnie zwalczamy podziały wytwarzane przez państwo i kapitał i działamy na rzecz odtworzenia wspólnoty wszystkich osób utrzymujących się z pracy najemnej. Komisje IP działające w poszczególnych zakładach nie mogą wykluczać ze swoich szeregów określonych kategorii pracowników czy pracownic, czy odmawiać pomocy osobom niezrzeszonym (z wyłączeniem osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy, które – z definicji – reprezentują często interesy sprzeczne z interesami pracowników i pracownic). Wszystkie struktury IP powinny aktywnie angażować się we wsparcie tych komisji, które padają obiektem represji ze strony pracodawców lub państwa.

Ruch związkowy postrzegamy jako szeroki ruch społeczny, który nie zamyka się w bramach zakładu pracy – na nasze życie wpływa nie tylko sfera produkcji, ale i reprodukcji. Z tych powodów priorytetem jest dla nas zaangażowanie w walki lokatorskie, na rzecz praw kobiet, inicjatywy antymilitarystyczne i ekologiczne oraz wsparcie dla osób bezrobotnych i emerytów i emerytek.

Odcinamy się od wszelkich idei, organizacji i inicjatyw o charakterze rasistowskim, szowinistycznym, seksitowskim czy homofobicznym. Związek zawodowy jest organizacją wszystkich pracowników i pracownic, a naszymi przeciwnikami jest kapitał i państwo, a nie inni pracownicy i pracownice.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.