EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Solidarnie z Rafałem Jakubowiczem!

Solidarnie z Rafałem Jakubowiczem!

Przedstawiamy treść listu otwartego do Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciecha Hory, w obronie naszego Kolegi, prof. Rafała Jakubowicza. List, wystosowany przez uczelniane komisje zakładowe OZZ Inicjatywa Pracownicza, podpisało dotąd 59 naukowczyń i naukowców oraz kolegialnie sześć komisji (lub ich prezydia).

List otwarty do Rektora UAP prof. dr hab. Wojciecha Hory

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec szykanowania za działalność związkową naszego Kolegi i członka OZZ Inicjatywa Pracownicza dra hab. Rafała Jakubowicza, prof. UAP. Jako aktywny związkowiec i osoba zaangażowana w działania na rzecz praw pracowniczych, dr hab. Rafał Jakubowicz wielokrotnie krytykował publicznie działania rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w szczególności – zwolnienia pracownic i pracowników w trakcie pandemii jesienią 2020 roku. Złożył również zawiadomienie o mobbingu, jakiego doświadczył ze strony swojej przełożonej. Czyniąc to, skorzystał z przysługujących mu praw pracowniczych oraz zastosował się do procedur antymobbingowych obowiązujących na uczelni. Mimo to, z powodu zawiadomienia został oskarżony przez władze UAP o “pomówienie”, zaś jego krytyka władz uczelni została potraktowana jako czyn “uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu”.

Reakcję rektora UAP interpretujemy jako sposób ukarania dra hab. Rafała Jakubowicza za działania podejmowane w obronie pracownic i pracowników UAP zagrożonych zwolnieniem oraz jako próbę ograniczenia jego prawa do korzystania z procedur antymobbingowych. Widzimy w tym interwencję mającą na celu zastraszenie nie tylko dra hab. Rafała Jakubowicza, ale też innych pracowników i pracownic, którzy/re chcieliby/łyby w przyszłości walczyć o przestrzeganie praw pracowniczych lub wystąpić z krytyką władz rektorskich.

Przypominamy, że publiczna krytyka decyzji władz rektorskich jest niezbędnym narzędziem w rękach związków zawodowych. Uniwersytety w Polsce są instytucjami publicznymi i debata o prawach pracowniczych i polityce władz poszczególnych uczelni powinna być również przedmiotem publicznej debaty. W tym świetle, publiczna, oparta na faktach, krytyka władz uczelni staje się wręcz obowiązkiem odpowiedzialnego pracownika oraz elementem godności zawodu. Nie ma naszej zgody na cenzurowanie wypowiedzi członków i członkiń żadnego związku zawodowego. Nie zgadzamy się również na ograniczanie czyjegokolwiek prawa do dostępu do procedur antymobbingowych i możliwości dochodzenia swoich praw przed bezstronną instancją. Wyrażamy solidarność z drem hab. Rafałem Jakubowiczem i zwracamy się do Rektora UAP o zaprzestanie szykan i podjęcie dialogu z uczelnianymi związkami zawodowymi.

Raz jeszcze podkreślamy też, że decyzja rektora dotycząca zwolnień pracownic i pracowników, podjęta w trakcie trwania kryzysu związanego z pandemią, jest godna potępienia i stoi w sprzeczności ze społeczną misją uniwersytetu.

Podpisano:
1. Prezydium Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
2. Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Gdańskim
3. Prezydium Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Warszawskim.
4. Zarząd Związku Zawodowego Nauczycieli Akademickich Akademii Sztuki w Szczecinie.
5. Międzyzakładowa Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Polskiej Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
6. Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Podpisy indywidualne:
1. Bartosz Awianowicz, UMK
2. Jan Balbierz, UJ
3. Alicja Bielak, IFiS PAN
4. Marcin Boryczko UG
5. Jagoda Budzik, UWr
6. Jakub Byszewski, UJ
7. Monika Curyło, UJ
8. Gabriela Czarnek, UJ
9. Jakub Dąbrowski, ASP Warszawa
10. Robert Dudziński, UWr
11. Dominika Ferens, UWr
12. Dariusz Fodczuk, AS
13. Robert Frei, UWr
14. Michał Galas UJ
15. Maciej Grodzicki, UJ
16. Joanna Grzymała-Moszczyńska, UJ
17. Mikołaj Iwański AS Szczecin
18. Ewelina Jarosz, UP Kraków
19. Marcin Jarząbek, UJ
20. Katarzyna Jasikowska, UJ
21. Michał Jaśkiewicz, UG
22. Paweł Kaczmarski, UWr
23. Katarzyna Kajdanek, UWr
24. Justyna Kajta, UWr
25. Marcin Kałek, UW
26. Zofia Kolbuszewska, UWr
27. Dorota Kołodziejczyk, UWr
28. Marta Koronkiewicz, UWr
29. Monika Kostera, UJ
30. Paulina Kramarz UJ
31. Marcin Krawczuk, UW
32. Leszek Kwiatkowski, UWr
33. Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, AS
34. Magdalena Lisińska, UJ
35. Rafał Majerek, UJ
36. Katarzyna Maniak, UJ
37. Paweł Mysera, ASP Warszawa
38. Luiza Nader, ASP Warszawa
39. Weronika Parfianowicz, UW
40. Anna Potoczek, UJ
41. Zofia Prokop, UJ
42. Mikołaj Ratajczak, IFiS PAN
43. Robert Reisigová-Kielawski, UWr
44. Anna Romanowicz, UJ
45. Anna Siekierska, ASP Warszawa
46. Karolina Sikorska, UMK
47. Łukasz Skąpski, AS Szczecin
48. Łukasz Smuga, UWr
49. Łukasz Sochacki, UJ
50. Jan Sowa, ASP Warszawa
51. Edyta Stasiak, UMK
52. Ewa Stoecker, UJ
53. Justyna Struzik, UJ
54. Magda Szcześniak, UW
55. Przemysław Tacik, UJ
56. Anna Walkowiak, UMK
57. Łukasz Zaremba, UW
58. Agata Zborowska, UW
59. Łukasz Żurek, IBL PAN

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.