EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

IP w Chung Hong - pierwsze sukcesy, spór zbiorowy trwa!

W czwartek 31 maja odbyła się druga tura rokowań w ramach sporu zbiorowego, który komisja zakładowa OZZ IP prowadzi z Chung Hong Electronics. W spotkaniu udział wzięła sześcioosobowa delegacja OZZIP, w tym zarząd Komisji Zakładowej, przedstawiciele Komisji Krajowej oraz jedna obserwatorka. Pracodawca wydelegował na spotkanie cztery osoby, w tym dwie prawniczki z kancelarii JP Weber, jednego obserwatora nie zrzeszonego w IP oraz panią Menager z kadr. Pomimo tego, że pracodawca zadeklarował spełnienie części żądań komisji, nadal nie zgodził się na kluczowe kwestie związane z podwyżkami płac, ograniczeniem nadgodzin, przywróceniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz organizacją transportu. Z tego powodu, spotkanie nie zakończyło sporu zborowego i zakończyło się podpisaniem protokołu rozbieżności.

 

 

Komisja Zakładowa i pracodawca zgodzili się na wprowadzenie premii obecnościowo-stażowej (uzależnionej od stażu pracy i obecności w danym miesiącu w firmie) oraz wspólne dopracowanie zasad premii motywacyjnej (uzależnionej od wykonania planu produkcyjnego). Pracodawca zobowiązał się także do szybkiego przedstawienia planu ścieżek rozwoju zawodowego i awansu dla pracowników Chung Hong, listy szkoleń wymaganych na danym stanowisku oraz wykazu potrzebnych narzędzi. Doszliśmy także do porozumienia w zakresie harmonogramu czasu pracy, który pracodawca będzie konsultował z Komisją Zakładową i ogłaszał najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego (czyli raz na 3 miesiące jeżeli nie zmieni się długość okresu rozliczeniowego).

Pracodawca nie zgadza się natomiast na następujące postulaty KZ OZZ Inicjatywa Pracownicza:

- podwyżki płac dla wszystkich pracowników o 300 zł brutto,

- wprowadzenie corocznej waloryzacji pensji o wskaźnik inflacji,

- przywrócenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),

- ograniczenie liczby nadgodzin do 72 godzin rocznie oraz przywrócenie miesięcznego okresu rozliczeniowego (tak aby dni wolne za nadgodziny można było odbierać w tym samym miesiącu i aby nie powtórzyła się sytuacja z kwietnia tego roku kiedy to załoga była zmuszona pracować w prawie wszystkie soboty, za które wolne obiecano w czerwcu kiedy spada liczba zamówień – w ten sposób pracodawca unika także konieczności płacenia tzw. „postojowego” w wysokości 60% wynagrodzenia),

- ustalania z komisją procentowego limitu pracowników tymczasowych – Komisja domaga się wprowadzenia zasady, że maksymalnie 30% wszystkich pracujących w Chung Hong będzie wynajmowanych od agencji pracy tymczasowej, a pozostałe 70% ma być zatrudniane bezpośrednio przez pracodawcę,

- przywrócenia transportu dla pracowników dojeżdżających ze Strzelina lub wypłacanie im comiesięcznego ekwiwalentu w wysokości 100% kosztów transportu,

- uzgadniania z komisją ewentualnej przyszłej likwidacji linii transportu.

Zamiast spełnienia tych postulatów pracodawca proponuje ograniczyć podwyżki tylko do premii, wprowadzić „Fundusz Socjalny” (tylko na zapomogi dla osób w rudnej sytuacji życiowej, bez „wczasów pod gruszą”) i zwiększyć dodatek transportowy do 86,60 zł brutto (60 netto). Pozostałych postulatów nie chce w ogóle zrealizować. Ponieważ kwestie podwyżek, nadgodzin, transportu, ZFŚS i ograniczenia pracy tymczasowej są dla związku kluczowe, KZ zdecydowała, że będzie kontynuować spór aż pracodawca przedstawi konkretniejsze, możliwe do zaakceptowania propozycje.

Spotkanie 31 maja pokazało, że firma ma pieniądze na podwyżki i świadczenia socjalne dla pracowników, tylko nie jest skłonna ich przyznać dopóki nie poczuje konkretnego nacisku (inaczej nie proponowałaby nowych premii i „Funduszu Socjalnego”). Widać też, że pracodawca w dalszym ciągu nie chce zgodzić się na uzgadnianie z Komisją tak kluczowych rzeczy jak dalsze losy linii transportowych czy limit pracowników tymczasowych – stara się więc zminimalizować rolę związku w zakładzie pracy i pozostawić wszystko do „swobodnego porozumienia pomiędzy pracodawcą a konkretnym pracownikiem”.

Trudna droga do rozpoczęcia mediacji

W protokole rozbieżności kończącym fazę rokowań uzgodniono, że do 4 czerwca strony porozumieją się co do wyboru mediatora, a w przypadku braku porozumienia zostanie skierowany wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przydzielenie mediatora „z urzędu”. 4 czerwca okazało się, że zarówno związek, jak i pracodawca zaproponowali tą samą osobę – Małgorzatę Calińską (z listy mediatorów akredytowanych przez MPIPS), więc Komisja zwróciła się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie porozumienia i wyznaczenie pierwszego spotkania w ramach mediacji na dzień 12 czerwca. Ponieważ Komisja zapowiedziała strajk na 18 czerwca, data 12 czerwca została wskazana aby dopełnić wszystkich wymogów zawartych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (są to m.in. zorganizowanie referendum i ogłoszenie strajku na 5 dni przed dniem jego rozpoczęcia). Przedstawiciele pracodawcy odmówili jednak zawarcia porozumienia, argumentując że „nie są w stanie obecnie określić daty pierwszego spotkania w ramach mediacji”. Ze strony pracodawcy widać więc wyraźnie tendencję do „grania na czas” i przeciągania każdego kolejnego etapu sporu – w ten sposób chce on zniechęcić załogę i oddalić od siebie groźbę strajku.

Impas trwał do środy 6 czerwca, kiedy to dwoje przedstawicieli Komisji o godz. 14:30 udało się do biura i zażądało natychmiastowego podpisania porozumienia ws. wyboru mediatora i wskazania przez pracodawcę dogodnych dla niego terminów spotkań. Zarząd Chung Hong konsekwentnie odmawiał podania jakiejkolwiek daty i najpierw wyprosił delegacje związku, a potem wezwał ochronę usiłując zmusić związkowców do opuszczenia biura, a na końcu groził wezwaniem policji. Delegacja komisji opuściła biuro po pół godzinie grożąc rozpoczęciem strajku jeśli do godz. 23:00 nie otrzyma potwierdzenia, że pracodawca zgadza się na rozpoczęcie mediacji. Około godziny 22:00 na skrzynkę mailową zastępcy zarządu przyszedł mail od mediatorki z informacją, że pracodawca przesłał jej informację o powołaniu jej na mediatorkę w toczącym się sporze zbiorowym.

Powołanie mediatorki nie zakończyło jednak wszystkich problemów związanych z rozpoczęciem mediacji – pracodawca starał się jak najbardziej odłożyć w czasie pierwsze spotkanie z mediatorką i zaproponował jako pierwszą datę spotkania 22 czerwca. Dzięki uporowi komisji i stanowczej postawie mediatorki ostatecznie zgodzono się na zorganizowanie spotkania w dniu 18 czerwca.

Poza uchylaniem się od rozpoczęcia mediacji, kierownictwo Chung zaczęło także wywierać presję na związek – przedstawiciele Komisji, którzy 6 czerwca przez pół godziny stali w biurze domagając się realizacji ustaleń podjętych w ramach rokowań, zostali ukarani naganą za „złamanie dyscypliny i organizacji pracy”, a każdy ich ruch jest obecnie śledzony przez kadrę zarządzająca w zakładzie. Równolegle, Komisja Krajowa IP otrzymała pismo od kancelarii reprezentującej Chung Hong, w którym grozi się nam sądem i zarzuca „zagrożenie interesom Chung Hong” i „doprowadzenie do obniżenia zaufania jakim darzyły spółkę jej obecni czy też potencjalni kontrahenci, lokalne organy samorządowe oraz organy państwowe” – wszystko to dlatego, że na stronie internetowej OZZ IP regularnie można znaleźć informacje o sytuacji w zakładzie pracy oraz postulatach zgłaszanych przez komisję. W tej sprawie, Komisja Krajowa stanowczo odrzuca zarzuty wysuwane przez kancelarię JP Weber i wyraża gotowość obrony przed sądem prawa związku do prowadzenia działań informacyjnych i wspierania pracowników i pracownic Chung Hong.

Co dalej? – protesty i strajk, jeśli nasze postulaty nie będą spełnione!

Pomimo napiętej sytuacji na zakładzie pracy, Komisja planuje stanowczo walczyć o kluczowe postulaty zgłoszone w ramach sporu. Punktem przełomowym mogą okazać się najbliższe dni na które zaplanowano szereg akcji – 13 i 14 czerwca zostanie zorganizowane referendum strajkowe, a w piątek 15 czerwca o godz. 14:30 odbędzie się godzinna pikieta pod bramami zakładu połączona z oflagowaniem ogrodzenia. Chociaż Komisja będzie zmuszona do przełożenia planowanej daty rozpoczęcia strajku właściwego, to w przypadku jeśli pierwsze spotkanie w ramach mediacji nie zakończy się porozumieniem następnego dnia (19 czerwca) zostanie zorganizowany dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Jeżeli w referendum większość załogi opowie się za strajkiem, komisja zorganizuje go najwcześniej jak to tylko możliwe – czyli 5 dni po zakończeniu mediacji.

Komentarz

Spór zbiorowy trwa w Chung Hong już ponad miesiąc i widać wyraźnie, że pracodawca stara się zrobić wszystko aby zniechęcić związek do jakiejkolwiek akcji protestacyjnej i maksymalnie odwlec w czasie groźbę strajku. Jednocześnie, zamiast przedstawienia konkretnych propozycji w zakresie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych czy ograniczenia liczby nadgodzin, które związek mógłby przeanalizować i ewentualnie zaakceptować, woli kategorycznie zamykać wszelką dyskusję na ten temat stwierdzeniami że „nie ma pieniędzy” czy „wystarczające są limity nadgodzin określone w Kodeksie Pracy”. W tym kontekście stare hasło IP „strajk to jedyny rozsądny dialog z pracodawcami” jest jak najbardziej aktualne i okazuje się idealnie oddawać rzeczywistość w zakładach pracy. Dopóki pracodawca nie poczuje konkretnej, mocnej presji ze strony wszystkich pracujących, dopóty będzie odwlekał w czasie kolejne spotkania, wnioskował o dodatkowe rozmowy i mydlił oczy pracownikom, jednocześnie starając się jak najbardziej zniechęcić aktywniejszych członków i członkinie związku. W tej sytuacji, spór zbiorowy w Chung Hong i wsparcie naszej komisji musi się stać priorytetem dla całego związku.

JG

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.