EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Opiekunowie medyczni dołączają do OZZ Inicjatywa Pracownicza

Zebranie założycielskie Komisji Międzyzakładowej OZZ IP Opiekunów Medycznych (Poznań, 11.09.2021)
Zebranie założycielskie Komisji Międzyzakładowej OZZ IP Opiekunów Medycznych (Poznań, 11.09.2021)

11 września br. w Poznaniu odbyło się spotkanie założycielskie Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych. Nowa struktura IP zrzesza osoby pracujące na stanowiskach opiekuńczych w instytucjach państwowych i prywatnych.

Założyciele i założycielki deklarują, że organizacja jest otwarta na wszystkie osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, bez względu na to czy pracują w instytucjach pomocy społecznej (DPSach) czy ochronie zdrowia (w szpitalach, hospicjach, ZOL-ach, ZPU).

„Nasza organizacja powstała by zjednoczyć Opiekunów Medycznych w walce o godne warunki pracy, jasne zasady zatrudnienia opiekunów medycznych a także promocję tegoż zawodu.” - piszą członkowie i członkinie komisji.

Jeżeli chodzi o postulaty Komisji, to są zgodne z tymi przedstawionymi przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych w czasie trwania protestu Pracowników Ochrony Zdrowia (demonstracja 11.09 w Warszawie i założone tuż po niej „Białe miasteczko 2.0”):

1. Opiekun medyczny + pielęgniarka – współpraca, a nie walka
Opiekunowie medyczni powinni ściśle współpracować z pozostałym personelem podmiotów leczniczych, w szczególności z pielęgniarkami.

Jak zaznacza OSOM we wpisie na Facebooku, niestety nie wszędzie ta współpraca jest dobra – w niektórych miejscach opiekunowie medyczni są wypraszani z porannych raportów czy też odmawia się im pomocy. Sami opiekunowie medyczni nie są bez winy – chociażby wychodząc poza swój zakres kompetencji. Tworzy to niepotrzebne konflikty i sytuacje stresowe w już i tak obciążającym środowisku.

Postulujemy wprowadzenie dobrych praktyk (w tym aktów prawnych) które unormują relacje opiekunów medycznych z innym personelem, co pozwoli na polepszenie komfortu pracy wszystkich osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych - czytamy na profilu OSOM.

2. Opiekun medyczny jednorożcem zawodów medycznych
Pomimo 14 lat istnienia zawodu opiekun medyczny jeszcze w wielu miejscach nie jest zatrudniany, głównie z powodu braku środków na nowe etaty. Powoduje to nie tylko większe obciążenie pielęgniarek i pracujących opiekunów medycznych ale również pogorszenie jakości opieki nad pacjentem.

Postulujemy wprowadzenie konieczności zatrudniania opiekunów medycznych oraz norm zatrudnienia, ale przede wszystkim zwiększenie finansowania dla szpitali, tak by mogły zatrudniać więcej opiekunów medycznych lub były premiowane za to.

3. Ustawa o zawodzie opiekuna medycznego
Ustawa ta powinna regulować nie tylko zakres czynności, ale i kwestię odpowiedzialności, zlecania czynności przez pielęgniarki/lekarza, dokumentację wykonywanych czynności.
Dodatkowo, wbrew zapisom Ustawy o działalności leczniczej, w niektórych miejscach opiekun medyczny nie jest uznawany za zawód medyczny, co powoduje niższe wynagrodzenie czy odebranie szeregu „bonusów” dla zawodów medycznych.

Ustawa ta dodatkowo mogłaby wprowadzić jasny zapis, że opiekun medyczny jest zawodem medycznym, bez konieczności odwoływania się do Ustawy o działalności leczniczej.

4. Opiekun medyczny nie jest salowym ani sanitariuszem
Opiekun medyczny powinien wykonywać wyłącznie czynności opiekuna medycznego, podobnie czynności opiekuna medycznego powinny być wykonywane wyłącznie przez opiekuna medycznego.

Stanowczo sprzeciwiamy się sytuacjom, kiedy opiekunowie medyczni poza swoimi czynnościami muszą jeszcze wykonywać czynności salowej czy sanitariusza, co często stoi w sprzeczności z profilaktyką zakażeń wewnątrzszpitalnych i stanowi zagrożenie dla pacjenta.

Sprzeciwiamy się również zatrudnianiu na stanowisku opiekuna medycznego osób bez właściwego wykształcenia lub wykonywania czynności opiekuna medycznego przez salowe lub sanitariuszy. To 3 odrębne zawody i powinny posiadać odrębne zakresy czynności.

Czynności leżące w kompetencjach opiekuna medycznego powinny być wykonywane wyłącznie przez niego lub też właściwy do tego personel medyczny. Dodatkowo sprzeciwiamy zatrudnianiu osób z dyplomem opiekuna medycznego na stanowisku salowy/sanitariusz lub też zmianie stanowiska w celu oszczędności.

5. Opiekun medyczny personelem medycznym w Domu Pomocy Społecznej
Postulujemy dodatkowe regulacje prawne, które umocują opiekuna medycznego jako zawód medyczny w DPS oraz pozwolą na polepszenie jakości opieki również w placówkach systemu opieki społecznej.

Podpisujemy się pod tymi postulatami gdyż zawierają one najbardziej palące problemy opiekunów medycznych. Wierzymy, że tylko ścisła współpraca między organizacjami zrzeszającymi Opiekunów pomoże nam w walce o lepsze warunki pracy, jasne przepisy a także pozwoli nam wypromować zawód opiekuna medycznego jako zawodu z przyszłością.

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością, chcących do Nas dołączyć zapraszamy do kontaktu:

Grupa na Facebooku (Znajdziecie tu deklarację do pobrania, wszystkie niezbędne informacje a także bieżące dyskusje)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Komisja Międzyzakładowa
OZZ Inicjatywa Pracownicza
Opiekunów Medycznych
ul.Kościelna 4/1a,
60-538 Poznań

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.