EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Spotkanie Komisji Krajowej OZZ IP

22 września 2012 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Krajowej OZZ „Inicjatywa Pracownicza”. Oprócz spraw bieżących omawiano przede wszystkim stan przygotowań do zbliżającego się Roboczego Zjazdu Delegatów we Wrocławiu, reformę polityki finansowej związku oraz nadchodzące wydarzenia i kampanie.

Roboczy Zjazd „Inicjatywy Pracowniczej” odbędzie się w dniach 26-27 października bieżącego roku we Wrocławiu. Pierwszy dzień zjazdu będzie miał charakter otwarty i poświęcony będzie strajkowi pracowników sektora sztuki. Drugiego dnia omówione zostaną sprawy dotyczące zasad funkcjonowania związku, w tym zmiana zasad polityki finansowej oraz propozycje zmian struktury organizacyjnej, polityki szkoleniowej i organizacyjnej. Szczegółowy program Zjazdu Roboczego zamieszczamy poniżej.

Na spotkaniu, Komisja Krajowa uchwaliła nowy regulamin finansowy. Podstawowe zmiany dotyczą zasad odprowadzania części składki członkowskiej na rzecz Komisji Krajowej oraz zasady gromadzenia środków przez komisje zakładowe i między zakładowe oraz komisję krajową. Regulamin finansowy został przekazany komisjom zakładowym, międzyzakładowym i środowiskowym, omówiony zostanie także podczas zjazdu roboczego. Oprócz tego omówiono bieżące sprawy finansowe, sprawozdanie z przychodów i wydatków Komisji Krajowej oraz planowane wydatki związane z prowadzonymi sprawami finansowymi, kampaniami informacyjnymi i pozostałą działalnością bieżącą.

Omówiono także zaangażowanie OZZ „Inicjatywa Pracownicza” w nadchodzące protesty w sektorze służby zdrowia. Ustalono, że Komisja Krajowa wezwie członków Związku do udziału w w demonstracji i konferencji w obronie publicznej służby zdrowia w dniach 5-6 października 2012 r. Ponadto ustalono, że Komisja Krajowa przeznaczy dodatkowe środki na sfinansowanie materiałów dotyczących kampanii protestacyjnej przeciwko prywatyzacji usług publicznych.

 

Program Roboczego Zjazdu OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Wrocław 26-27 października 2012 r.

Piątek 26.10.2012:

18:00 – Spotkanie dyskusyjne: Strajk pracowników sztuki - przeciwko komercjalizacji sztuki i

niestabilności zatrudnienia (Spotkanie dyskusyjne z pracownikami zaangażowanymi w akcję "Dzień bez sztuki" z komisji OZZ IP w Teatrze Polskim we Wrocławiu i Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu)

Sobota 27.10.2012:

9:00 – rejestracja i powitanie uczestników Zjazdu, wybór sekretarza Zjazdu oraz prezydium odpowiedzialnego za prowadzenie obrad

9:30 – 10:30 Dyskusja nad polityką finansową związku

10:30 – 12:00 Dyskusja nad projektem zmian struktury organizacyjnej OZZ Inicjatywa Pracownicza

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa

12:20 – 14:00 Dyskusja nad projektem Ogólnopolskiego Funduszu Antyrepresyjnego oraz zasadami i organizacją pomocy prawnej udzielanej przez związek

14:00 – 15:00 Dyskusja nad projektem polityki szkoleniowej i edukacyjnej OZZ Inicjatywa Pracownicza

15:00 – 16:00 Przerwa obiadowa

16:00 – 17:30 Dyskusja nad założeniami do kampanii ws. Specjalnych Stref Ekonomicznych

17:30 – 18:30 Dyskusja nad praktyczną realizacją zasady niezależności związku od partii politycznych, organów władz krajowych i samorządowych oraz ewentualnymi zmianami statutowymi

18:30 – 19:00 Przerwa kawowa

19:00 – 20:00 Dyskusja nad działaniami związku w okresie listopad 2012 – marzec 2013

Ok. godz. 21:00 – impreza integracyjna dla uczestników Zjazdu

Zobacz więcej

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.