EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Prawo: Ochrona rodzicielstwa

  • Dział: Prawo

Kwestie ochrony rodzicielstwa reguluje rozdział 8 Kodeksu Pracy (Art. 176 – 189). Zawiera on przepisy prawne dotyczące ochrony pracy kobiet w czasie ciąży, urlopów macierzyńskich i ojcowskich oraz urlopów wychowawczych. Niestety przepisy te stosuje się tylko wobec pracownic i pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ochroną nie są objęte osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilno-prawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa wolontariatu).

Ochrona pracy kobiet w czasie ciąży
Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży (Art. 177).  Przepis ten obejmuje pracownice zatrudnione zarówno na umowę o pracę na czas nieokreślony jak i na czas określony. Jeżeli kobieta zatrudniona jest na umowę na czas określony, która wygasła przed dniem porodu, umowa ta automatycznie jest przedłużana do dnia porodu.

Przykład: Pracownica jest zatrudniona na czas określony do dnia 30 czerwca. Termin porodu wyznaczony jest na dzień 30 lipca. Umowa z pracodawcą zostaje przedłużona do dnia porodu, nawet jeśli nastąpił on później, niż przewidywana data porodu wyznaczona przez lekarza w czasie ciąży pracownicy. W omawianym przypadku, jeśli poród nastąpił 8 sierpnia, umowa o pracę obowiązuje do 8 sierpnia.

Wyjątki:
Z kobietą w ciąży można rozwiązać umowę o pracę przed porodem w kilku przypadkach:
1. Z winy pracownicy w ciąży, jeśli wyrazi na to zgodę zakładowa organizacja związkowa (Art. 177 § 1).
2. Jeśli kobieta była zatrudniona na umowę o pracę na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca (Art. 177 § 2).
3. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy (Art. 177 § 4).
4. Jeśli kobieta zatrudniona była na umowę na czas określony w celu zastępstwa. Taka umowa wygasa z dniem przewidzianym w tej umowie (Art. 177 § 31).
Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych (Art. 178 § 1).

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w porze nocnej (Art. 178 § 1). Jeśli kobieta zatrudniona jest w porze nocnej, to na czas ciąży pracodawca zobowiązany jest zmienić jej rozkład pracy na czas dzienny lub, jeżeli jest to niemożliwe, przenieść pracownicę do innej pracy wykonywanej poza porą nocną. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, pracodawca musi zwolnić kobietę ze świadczenia pracy przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia.
Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Oznacza to, że kobieta w ciąży ma prawo odmówić wyjazdu w delegację, na wyjazd służbowy, konferencję czy szkolenie poza miejscem pracy (Art. 178 § 1).  

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w systemie tzw. przerywanego czasu pracy (Art. 139 i Art. 178 § 1).

Uwaga: W okresie ciąży obowiązuje zasiłek chorobowy w wymiarze 100 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Oznacza to, że kobieta, która dostała zwolnienie lekarskie z pracy w czasie ciąży otrzymuje pełne wynagrodzenie liczone jako średnia z ostatnich 12 miesięcy.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.