EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Chorobowe a odosobnienie w związku z koronawirusem

  • Dział: Prawo
Chorobowe a odosobnienie w związku z koronawirusem

Publikujemy artykuł Piotra Krzyżaniaka - członka Grupy Roboczej OZZ Inicjatywa Pracownicza ds. prawnych nt. prawa do zasiłku / wynagrodzenia chorobowego w okresie kwarantanny i odosobnienia epidemiologicznemego.

 

Osoby, które zostały skierowane na przymusową kwarantannę, na czas tej kwarantanny zachowują prawo do zasiłku chorobowego (lub wynagrodzenia chorobowego). Dokumentem potwierdzającym to prawo jest decyzja wydana przez właściwy organ nadzoru sanitarnego.

W innej sytuacji są osoby, które przybyły z zagranicy, a obowiązek poddania się kwarantannie wynika z rozporządzenia o wprowadzeniu stanu epidemicznego. Wówczas nie wydaje się decyzji, która potwierdza prawo do zasiłku chorobowego. W odniesieniu do tych osób – o ile „luka w przepisach” nie zostanie załatana – może zaistnieć w przyszłości problem ustalenia przed ZUS prawa do zasiłku (lub wytoczenia przed sądem powództwa o wynagrodzenie chorobowe). Osoby te powinny zachować dokumenty, które potwierdzają ich powrót z zagranicy. 

Od powyższych dwóch sytuacji odróżnić należy jeszcze trzecią, w której pozostają osoby poddane nie kwarantannie, lecz nadzorowi epidemiologicznemu, one również zachowają prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, jednakże w ich sytuacji powinni oni uzyskać stosowne zaświadczenie lekarskie.

Zgodnie z art. 92 § 1 k.p. wynagrodzenie chorobowe przysługuje za czas niezdolności pracownika do pracy nie tylko wskutek choroby ale także „odosobnienia w związku z chorobą zakaźną”. Po wyczerpaniu okresu, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy z tych samych okolicznościach przysługuje zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 92 § 4 k.p.).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy zasiłkowej „na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy (...) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”. Przykładem jest tu decyzja o poddaniu kwarantannie wydana na podstawie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń. Właśnie na tej podstawie są aktualnie poddawane osoby, które mogły mieć styczność z patogenem SARS-CoV-2. Prawo do zasiłku przysługuje więc już na podstawie decyzji nadzoru sanitarno-epidemiologicznego o poddaniu kwarantannie. Nie ma tu konieczności starania się o zaświadczenie od lekarza, co może być niemożliwe u osoby z założenia zdrowej – bo właśnie osoby zdrowe kieruje się na kwarantannę. 

Sytuacja nieco komplikuje się u osób, które powróciły z zagranicy i ma już do nich  zastosowanie rozporządzenie z 13 marca 2020 r. o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Chodzi więc o wszelkie powroty z zagranicy Rzeczpospolitej od 13 marca 2020 r. Takie osoby mają z mocy samego przepisu rozporządzenia poddać się kwarantannie. Rozporządzenie wskazuje, że jest to obowiązek równoznaczny z tym wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń. Problem w tym, że rozporządzenie to uznaje jednocześnie, że nie wydaje się w tych sprawach decyzji administracyjnej. Brak takiej decyzji rodzi problemy z potwierdzeniem prawa do zasiłku chorobowego. 

Nie oznacza to jednak naszym zdaniem, że osoby, które teraz powracają z zagranicy utraciły prawo do wynagrodzenia bądź świadczenia chorobowego za czas kwarantanny. Stoimy na stanowisku, że w tej sytuacji to przepis rozporządzenia zastąpił decyzję administracyjną. Warto pamiętać, że w celu wystąpienia w przyszłości przez ubezpieczonego do ZUS o ustalenie prawa do świadczenia chorobowego – co można uczynić na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy zasiłkowej – mogą się przydać dokumenty, które świadczą o powrocie z zagranicy (jak np. bilety lotnicze). Analogicznie te same dokumenty mogą się przydać jako dowód w procesie przeciw pracodawcy o wynagrodzenie chorobowe (jeżeli przysługiwało ono zamiast świadczenia chorobowego).

Powyższe – co trzeba podkreślić – dotyczy przymusowej kwarantanny nie zaś nadzoru epidemiologicznego. Ten ostatni też wynika z decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń. Różnica jednak w tym, iż definicja nadzoru epidemiologicznego (art. 2 pkt 14 wyżej wskazanej ustawy), w przeciwieństwie do kwarantanny, nie obejmuje odosobnienia jako koniecznej jego przesłanki. Odosobnienie zaś jest zgodnie z art. 92 § 1 k.p. przesłanką przyznania wynagrodzenia chorobowego (a następnie, zgodnie z art. 92 § 4 k.p., zasiłku chorobowego z ZUS). Stąd też w tej ostatniej sytuacji sama decyzja administracyjna nie będzie wystarczająca, a prawo do zasiłku potwierdza stosowne zaświadczenie lekarskie. 

Należy też zastrzec, że powyższe rozważania nie dotyczą przypadku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w sytuacji, gdy możliwa jest praca zdalna a stan zdrowia osoby poddanej tym środkom pozwala na jej wykonywanie.

Przydatne przepisy:

Art. 92 § 1 i 4 Kodeksu pracy,

Art. 6 ust. 2 pkt 1 oraz art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645, 1590) – wyżej jako ustawa zasiłkowa.

Art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374).
§2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 433).

Piotr Krzyżaniak, Grupa robocza OZZ Inicjatywa Pracownicza ds. prawnych

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.